Thung lũng tối

Thung lũng tối

The Dark Valley (2014)

Qua một con đường khuất, một người lái đơn độc đến một thị trấn nhỏ trên dãy Alps. Không ai biết người lạ đến từ đâu, cũng không muốn gì ở đó. Nhưng mọi người đều biết rằng họ không muốn anh ở lại.

Thời lượng: 115 Min

Chất lượng: HD

Xếp hạng: 0

7.3

Xếp hạng (1)


Facebook Comments

Bạn có thể thích